Postgres veritabanı yönetim sistemi üzerinde tanımlamış olduğum vt veritabanı içerisindeki person tablosu üzerinde veri ekleme, veri silme, veri güncelleme işlemlerini netbeans ide’si üzerinde java ile gerçekleştireceğiz.

Öncelikle postgres üzerinde “vt” adında bir veritabanı oluşturuyoruz ve bu veritabanı üzerinde “person” tablosunu oluşturuyoruz. Bu veri tabanına erişim için ben kullanıcı adını “postgres” şifresini de “12345″ olarak tanımladım. person tablosu içerisinde serial tipinde “no” alanını, 40 boyutunda character varying tipinde isim,soyisim,memleket alanlarını ayrı ayrı oluşturuyoruz.

Sonra netbeans platformuna geçip oluşturduğumuz person tablosu üzerinde gerçekleşecek işlemlerin java kodlamasına geçiyoruz. Netbeans ortamında veritabanı işlemlerini ifade eden methotları ve JTable, JButon nesnelerini barındıran TabloModeli.Java ve projemize eklediğimiz JTable nesnesi için gerekli olan tablo modelini tanımlamak için gerekli sınıfı ve bu sınıf içerisinde tanımlı methotları içeren TabloVT.java dosyasını oluşturuyoruz.

Tablo modelini tanımlayan TabloModeli.java Dosyasının Kodu:

// Tablo Modelini Tanımladığımız SINIF
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class TabloModeli extends DefaultTableModel{
    private int satirSayisi;
    private int kolonSayisi;
    private ResultSet resultSet;
    private ArrayList veri=new ArrayList();

    public TabloModeli(ResultSet resultSet) throws Exception
    {
        setResultSet(resultSet);
    }

    public void setResultSet(ResultSet resultSet) throws Exception {

        this.resultSet = resultSet;
        ResultSetMetaData metaData = resultSet.getMetaData();
        satirSayisi = 0;
        kolonSayisi = metaData.getColumnCount();
        while (resultSet.next()) {
            Object[] row = new Object[kolonSayisi];
            for (int j = 0; j < kolonSayisi; j++) {
                row[j] = resultSet.getObject(j+1);
            }
            veri.add(row);
            satirSayisi++;
        }
    }

    // Tablodaki satır sayısını döndüren method
    public int getRowCount() {
        return satirSayisi;
    }

    // Tablodaki kolon sayısını döndüren method
    public int getColumnCount() {
        return kolonSayisi;
    }

    // Bir hücredeki değeri döndüren method
    public Object getValueAt(int rowIndex, int columnIndex) {
       Object[] row=(Object[]) veri.get(rowIndex);
       return row[columnIndex];
    }

    // Numarası verilen kolonun adını döndüren methot.
    @Override
    public String getColumnName(int columnIndex) {
        String kolonAdi=”";
        try {      
            if(columnIndex==0) kolonAdi=”No”;
            if(columnIndex==1) kolonAdi=”Adı”;
            if(columnIndex==2) kolonAdi=”Soyadı”;
            if(columnIndex==3) kolonAdi=”Memleketi”;
            return kolonAdi;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return “”;
        }
    }

}

Netbeans projesi dosyalarına erişmek için gerekli dosya eki aşağıdadır.

Dosya Eki: Download